STARK Group offentliggør stærkt resultat efter begivenhedsrigt finansår

STARK Group offentliggør resultat og årsrapport for finansåret 2019/20. 

Finansåret 2019/20 har været et ekstraordinært år, som leverede et stærkt driftsresultat påvirket af flere større begivenheder.

Det transformerende opkøb af STARK Deutschland næsten fordoblede koncernens nettoomsætning til mere end 4 mia. EUR og udvidede distributionsnetværket til 422 lokationer i fem markeder. Samtidig fortsatte koncernen den stærke salgsudvikling og forbedrede driftsresultatet. 

Nettoomsætningen blev øget med 78% til 4.095 mio. EUR (30.466 mia. DKK) inklusive effekten af 10 måneders salg fra STARK i Tyskland. Justeret for opkøb og valutaændringer blev den organiske vækst på 2,5%. I Norden var der særligt godt gang i salget i Danmark og Sverige mens den nye tyske forretning leverede et meget tilfredsstillende resultat med en estimeret organisk vækst på næsten 3%. 

Justeret driftsresultat (EBITDA) blev øget med 56% til 184 mio. EUR (1.369 mia. DKK) før påvirkning fra IFRS16 og voksede organisk med 16% foranlediget af skalafordele, strategiske indkøbsinitiativer og effektiv styring af driftsomkostningerne. 

“Jeg er ganske imponeret over, hvad vores kolleger i hele organisationen har leveret i et regnskabsår, som var alt andet end almindeligt. Flere store opkøb og oven i det COVID-19 pandemien gav nye muligheder, men også udfordringer. Alle gruppens fem forretningsenheder leverede meget flotte resultater og vi løftede igen vores justerede EBITDA margin i Norden, nu fra 5,1% til 5,7%,” siger Sisse Fjelsted Rasmussen, CFO i STARK Group.

“Den stærke vækst og forbedrede marginer, som vi har leveret i den nordiske region de seneste år, er resultatet af styrken i vores strategi og forretningsmodel. Vi har valgt at fokusere på små- og mellemstore håndværkervirksomheder, som arbejder med renovering og vedligehold, hvor vores rolle i værdikæden har stor betydning for både kunder og leverandører. Den strategi giver os højere marginer og en vis beskyttelse mod makroøkonomiske udsving,” siger Sisse Fjelsted Rasmussen og tilføjer:

“Næste skridt er yderligere at udbrede vores velafprøvede nordiske strategi i Tyskland for fortsat at forbedre resultaterne, og vi ser et stort potentiale for at skabe mere værdi og indgå i flere synergiskabende opkøb i Nordeuropa.”

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten udsender STARK Group også sin Bæredygtighedsrapport 2019/20, som viser et fortsat stærkt fokus på at bidrage til at løse nuværende og fremtidige miljø- og samfundsmæssige udfordringer, bl.a. gennem ansvarligt indkøb, effektiv og sikker drift og ved at sikre, at kunderne, de professionelle håndværkere, har adgang til viden til at træffe oplyste valg om bæredygtigt byggeri.

 

4 January 2021

Annual Report 2020

Download
4 January 2021

Sustainability Report 2020

Download


STARK Group er en førende B2B distributør af byggematerialer til byggebranchen i de nordiske lande og Tyskland, med et strategisk fokus på at servicere små- og mellemstore håndværkervirksomheder, der arbejder indenfor renovering, vedligeholdelse og forbedringer – det såkaldte RMI-marked. STARK Group betjener ca. 235.000 kunder ud fra 422 lokationer på tværs af 6 lande. Med hovedkvarter i Danmark, har STARK Group i alt ca. 10.000 medarbejdere i Tyskland, Danmark – herunder Grønland - Sverige, Finland og Norge. Gruppen har fordoblet sin størrelse indenfor de seneste år gennem både opkøb og organisk vækst og er i dag markedsleder, nationalt og regional i alle markeder.

Share:
Sofie Rud